Mi?sak Kaposiego

Możliwe powikłania

Ze wzgl?du na bogate unaczynienie guzków powik?aniami mi?saka mog? by? krwotoki. Szczególnie niebezpieczne s? krwawienia do przewodu pokarmowego i z narz?dów wewn?trznych. Je?eli nie zostan? szybko wykryte, bywaj? nawet przyczyn? ?mierci chorego.
Posta? klasyczna mi?saka ograniczaj?ca si? tylko do skóry, ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »