Tr?dzik ró?owaty

Charakterystyka

Tr?dzik ró?owaty jest stosunkowo cz?stym schorzeniem skóry. Wyst?puje g?ównie u osób ze skór? ?ojotokow? i jest zwi?zany z zaburzeniami naczynioruchowymi, cho? dok?adne przyczyny nie s? nadal dobrze poznane. Choroba wyst?puje cz??ciej u kobiet, ale za to jej przebieg jest ci??szy ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »