Tr?dzik ró?owaty

Sposób leczenia

Tr?dzik ró?owaty jest chorob? przewlek??, o charakterze nawracaj?cym i do?? trudno poddaje si? leczeniu. Najskuteczniejszymi preparatami s? antybiotyki tetracyklinowe, które nale?y stosowa? przez kilka miesi?cy. W ci??kich przypadkach podaje si? retinoidy. Nale?y jednak pami?ta?, ?e mog? one powodowa? wady rozwojowe ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »