Tr?dzik ró?owaty

Profilaktyka

W przypadku tr?dziku ró?owatego prewencja ma du?e znaczenie. Dotyczy to przede wszystkim osób, które wykazuj? tendencj? do cz?stego rumienienia si?. Istnieje wiele czynników zewn?trznych wp?ywaj?cych na przebieg choroby, które podlegaj? modyfikacji. Wskazane jest unikanie gor?cych pokarmów i ostrych przypraw, ekspozycji ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »