Zapalenie opryszczkowate skóry

Charakterystyka

Opryszczkowate zapalenie skóry, inaczej choroba Duhringa jest schorzeniem o pod?o?u autoimmunologicznym. Jest to zespó? skórno-jelitowy, w którym grudkowo-p?cherzykowym zmianom skórnym towarzyszy nadwra?liwo?? na gluten. Gluten jest sk?adnikiem zbó?, który u osób predysponowanych wywo?uje reakcj? immunologiczn? i prowadzi do zaniku kosmków ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »