Zapalenie opryszczkowate skóry

Możliwe powikłania

Powik?ania zwi?zane s? z postaciami choroby Duhringa, którym towarzysz? dolegliwo?ci ze strony przewodu pokarmowego. Zaburzenia wch?aniania spowodowane nietolerancj? glutenu mog? doprowadzi? do niedo?ywienia, zaburze? gospodarki wodno-elektrolitowej, anemii, niedoboru witamin i osteoporozy. U dzieci skutkuje to zaburzeniami wzrostu oraz dojrzewania. ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »