Hipotermia, niezależna od niskiej temperatury otoczenia

Stan nieprawidłowo niskiej temperatury ciała, która nie jest skutkiem utraty ciepła spowodowanego niską temperaturą otoczenia. Odnosi się on do temperatury głębokiej ciała, którą należy mierzyć w odbytnicy lub na powierzchni błony bębenkowej w uchu. O hipotermii mówimy, gdy temperatura głęboka ciała spada poniżej 35 stopni Celsjusza.

Najlepiej skojarzone objawy