?uszczyca

Sposób leczenia

W zale?no?ci od postaci ?uszczycy oraz nasilenia zmian chorobowych stosowane s? ró?ne metody leczenia. W przypadku niewielkich, ograniczonych zmian podstaw? terapii jest leczenie miejscowe. W celu usuni?cia nawarstwionych ?usek stosuje si? ma?ci salicylowe lub zawieraj?ce mocznik. W drugiej fazie leczenia ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »