Nowotwór z?o?liwy p?cherza moczowego

(Carcinoma vesicae urinariae)

Nowotwory p?cherza moczowego s? najcz?stszymi guzami z?o?liwymi uk?adu moczowego. Najcz??ciej wyst?puj? w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej, natomiast rzadko spotyka si? je w Japonii. Rak ten wyst?puje dwa razy cz??ciej u m??czyzn, cz??ciej u mieszka?ców miast ni? wsi. Jest ...

Badania diagnostyczne

 • USG jamy brzusznej
 • Urografia
 • Badanie moczu
 • Cystoskopia
 • Cystografia mikcyjna

Pozostałe informacje

 • Choroba najczęściej występuje w wieku: >60 lat
 • Ilość zachorowań ze względu na płeć:
  kobiety33%
  mężczyźni67%
 • Rasy ludzi wśród, których choroba występuje najczęściej:
  Bia?a (kaukaska)60%
 • Lekarze specjaliści:
  - Urolog
  - Chirurg
 • Wymagany jest natychmiastowy kontakt z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »