Złe samopoczucie i zmęczenie

Złe samopoczucie odnosi się do ogólnego stanu organizmu charakteryzującego się obniżonym poziomem odczuwania zadowolenia, łatwym męczeniem się i poczuciem choroby. Zmęczenie oznacza obniżoną zdolność do wykonywania pracy, która pojawia się po intensywnym wysiłku fizycznym bądź intelektualnym lub w związku ze zwiększonym wydatkowaniem energii przez organizm, np. w czasie choroby. Zmęczenie wynika ze zużycia zapasów energetycznych organizmu. Może przybierać formę uogólnioną lub dotyczyć tylko jednego organu.

Najlepiej skojarzone objawy