Rumie? guzowaty

Charakterystyka

Rumie? guzowaty jest rodzajem zapalenia tkanki podskórnej. Przejawia si? obecno?ci? du?ych, bolesnych guzów o charakterze zapalnym, które zwykle lokalizuj? si? na przedniej powierzchni podudzi. Zmiany mog? pojawi? si? równie? na udach oraz przedramionach. Przyczyny choroby nie s? dok?adnie poznane, lecz ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »