Liszaj p?aski

Charakterystyka

Liszaj p?aski nale?y do przewlek?ych, niezaka?nych schorze? dermatologicznych. Wykwitom skórnym cz?sto towarzysz? zmiany w obr?bie b?on ?luzowych oraz paznokci. Choroba dotyczy g?ównie ludzi doros?ych, z tak? sam? cz?sto?ci? wyst?puje u m??czyzn i kobiet. Przyczyny choroby nie s? do ko?ca poznane. ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »