Rumie? wielopostaciowy

(Erythema multiforme)

Rumie? wielopostaciowy jest chorob?, która dotyczy skóry i b?on ?luzowych, mo?e by? wywo?any wieloma czynnikami. W?ród nich nale?y wymieni? zaka?enia wirusowe i bakteryjne oraz leki, z których najwa?niejsze s? antybiotyki, sulfonamidy, aspiryna i leki przeciwpadaczkowe. W cz??ci przypadków nie udaje ...

Pozostałe informacje

  • Lekarze specjaliści:
    - Dermatolog
  • Wymagany jest natychmiastowy kontakt z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »