Rumie? wielopostaciowy

Sposób leczenia

Leczenie rumienia wielopostaciowego uzale?nione jest od wywo?uj?cej go przyczyny oraz nasilenia zmian. W odmianie ?agodnej stosuje si? antybiotyki, gdy czynnikiem wywo?uj?cym jest infekcja bakteryjna lub acyklowir - w zaka?eniach wirusem HSV. Dodatkowo zaleca si? wapno i leki antyhistaminowe, w celu ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »