Rumie? wielopostaciowy

Możliwe powikłania

W przebiegu ci??kich postaci rumienia, w szczególno?ci w chorobie Lyella dochodzi do utraty wody z organizmu, ci??kich zaburze? wodno-elektrolitowych, utraty bia?ka oraz wtórnych zaka?e? bakteryjnych. Czynniki te wp?ywaj? bardzo niekorzystnie na stan ogólny pacjenta i w skrajnych przypadkach mog? doprowadzi? ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »