Rumie? wielopostaciowy

Profilaktyka

Wszelkie dzia?ania profilaktyczne powinny uwzgl?dnia? czynniki ryzyka choroby. Istotne jest poszukiwanie ewentualnych wewn?trzustrojowych ognisk zapalnych i ich skuteczna eliminacja. Je?eli chodzi o wp?yw leków na rozwój choroby, to trudno oceni? który lek, u kogo i w jakim stopniu wywo?a reakcj? ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »