Przewlekłe surowiczo-śluzowe zapalenie ucha środkowego

(Otitis media chronica mucosa/serosa/muco-serosa.)

Przewlekłe surowiczo-śluzowe zapalenie ucha środkowego jest spowodowane długoterminową dysfunkcją trąbki słuchowej. Może ona być spowodowana przewlekłą infecją wirusową, alergicznym nieżytem nosa, przerostem migdałka trąbkowego lub obecnością łagodnego lub złośliwego nowotworu nosogardzieli. Zamknięcie trąbki słuchowej powoduje powstanie ujemnego (względem atmosferycznego) ciśnienia ...

Badania diagnostyczne

  • Otoskopia
  • Tympanometria

Pozostae informacje

  • Lekarze specjalici:
    - Otolaryngolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalist.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostae informacje dostpne po rejestracji

Aby uzyska dostp do wszystkich treci w serwisie e-manus.pl wystarczy si zarejestrowa. Rejestracja w serwisie jest bezpatna.
Przejd do formularza rejestracji »