Ból zlokalizowany w nadbrzuszu

Ból zlokalizowany w górnej cz??ci brzucha, wywo?any procesami chorobowymi tocz?cymi si? w narz?dach tego regionu anatomicznego. Ból mo?e mie? zró?nicowany charakter i nasilenie.

Najlepiej skojarzone objawy