Ból o typie kolki

Przerywany, mocny, nagle nasilaj?cy si? kurczowy ból zlokalizowany w jamie brzusznej. Jest spowodowany zwykle kamic? nerkow? lub dróg ?ó?ciowych oraz zaburzeniami dro?no?ci przewodu pokarmowego.

Najlepiej skojarzone objawy