Mocz mętny

Zmniejszenie przejrzystości (nie koloru) oddawanego moczu.

Najlepiej skojarzone objawy