Niemo?no?? zaj?cia w ci???

Niemo?no?? pocz?cia dziecka mimo 12 miesi?cy regularnego wspó??ycia p?ciowego bez zastosowania antykoncepcji.

Najlepiej skojarzone objawy