Kardiomiopatia rozstrzeniowa

(Cardiomyopathia dilatatoria)

Kardiomiopatia to z?o?ony proces chorobowy, który mo?e dotyczy? serca osoby ka?dego wieku. Kardiomiopatie s? to stany w którym prawid?owa funkcja mi??nia serca zosta?a zaburzona przez najcz??ciej nie znany czynnik. Kardiomiopatie maj? mnóstwo ró?nych etiologii i objawów. Ludzie z kardiomiopati? mog? ...

Badania diagnostyczne

 • Echokardiografia
 • Elektrokardiografia (EKG)
 • Cewnikowanie serca
 • Biopsja endomiokardialna

Pozostałe informacje

 • Ilość zachorowań ze względu na płeć:
  kobiety49%
  mężczyźni51%
 • Lekarze specjaliści:
  - Kardiolog
 • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »