Antyonkogeny (geny supresorowe)

Geny chroniące przed nowo­tworem. Mutacja w takich genach wielokrotnie zwiększa ryzyko powstania nowotworu.