Transformacja nowotworowa

Proces przekszta?cania si? komórki zdrowej w nowotworow?.