Transformacja nowotworowa

Proces przekształcania się komórki zdrowej w nowotworową.