Procent zdrowia

Profil Idealnego Zdrowia (IHP)

Profil Idealnego Zdrowia (IHP) to stworzony specjalnie na potrzeby serwisu e-manus.pl statystycznie idealny obraz człowieka uwzględniający jego płeć i przynależność do grupy wiekowej. Jest to zbiór informacji i wartości, które charakteryzują osobę cieszącą się doskonałym zdrowiem. Na podstawie Profilu Idealnego Zdrowia wyznaczane są tendencje oraz kierunki zwalczania złych nawyków, uwidaczniane problemy, które należy ewentualnie zbadać pytając swego lekarza.

Wskaźnik IHI

Wskaźnik IHI (Wskaźnik Idealnego Zdrowia) pokazuje procentowo odstępstwa od Profilu Idealnego Zdrowia (IHP)
Innymi słowy IHI pokazuje jak bliski lub daleki jest stan naszego zdrowia od osobnika statystycznie idealnego.

Profil Średniego Zdrowia (AHP)

Profil Średniego Zdrowia (AHP) to średni statystyczny obraz człowieka uwzględniający jego płeć i przynależność do grupy wiekowej. Jest on budowany na podstawie ogólnoświatowych statystyk medycznych oraz wewnętrznych statystyk serwisu e-manus.pl.

Wskaźnik AHI

Wskaźnik AHI (Wskaźnik Średniego Zdrowia) pokazuje odstępstwa od Profilu Średniego Zdrowia (AHP), czyli "ilość zdrowia" użytkownika w stosunku do średniego statystycznego osobnika.

Profil Średniego Zdrowia Użytkowników (UAHP)

Profil Średniego Zdrowia Użytkowników (UAHP) to średni statystyczny obraz użytkowników serwisu e-manus.pl uwzględniający ich płeć i przynależność do grupy wiekowej. Jest on budowany na podstawie wewnętrznych statystyk serwisu e-manus.pl.

Wskaźnik UAHI

Wskaźnik UAHI (Wskaźnik Średniego Zdrowia Użytkowników) pokazuje odstępstwa od Profilu Średniego Zdrowia Użytkowników (UAHP), czyli "ilość zdrowia" użytkownika w stosunku do średniej statystycznej użytkowników serwisu e-manus.pl. Wskaźnik UAHI pokazuje "ilość zdrowia" użytkownika na tle licznej grupy innych osób tej samej płci, należących do tej samej grupy wiekowej.

UWAGA! Wskaźnik ten może przyjmować wartość ponad 100% (wartość ponad 100% oznacza, że "ilość zdrowia użytkownika jest większa niż średnia użytkowników. Inaczej mówiąc użytkownik jest statystycznie zdrowszy od przeciętnego osobnika w grupie").