Analiza wskaźników medycznych

Analiza polega na obliczeniu przez system wartości wskaźników BMI, WHR i zawartości tłuszczu na podstawie ostatnio wprowadzonych danych. System wyświetla również ostatnie informacje o ciśnieniu krwi, pulsie i obwodzie w pasie.

Dzięki gromadzeniu wszystkich wpisów użytkownika system kalkuluje również: