Digitalizacja danych medycznych

Digitalizacja danych medycznych polega na przetworzeniu wszelkich informacji w postaci zdjęć, wydruków, tekstów na postać cyfrową i zapisanie ich w bazie serwisu e-manus.pl.

Jakie korzyści odniosę decydując się na digitalizację?

Powierzenie przetworzenia danych specjalistom serwisu e-manus.pl to oszczędność czasu i pewność fachowego wykonania usługi. Wszystkie dokumenty użytkownika zostaną zgromadzone w jednym, bezpiecznym miejscu zapewniającym szybki dostęp, przeglądanie i wydruk. Dodatkowe materiały i informacje medyczne pozwolą naszym specjalistom jeszcze lepiej przygotowywać konsultacje.

Jak wygląda proces digitalizacji?

Usługa skierowana jest do posiadaczy abonamentu Aurum. Użytkownik serwisu e-manus.pl decyduje jakie dane chce zapisać w serwisie i przesyła je pocztą lub kurierem (na własny koszt) do Biura Obsługi Klienta serwisu e-manus.pl.
Po otrzymaniu przesyłki nasi specjaliści wprowadzą informacje do serwisu e-manus.pl. Ponieważ Twój identyfikator profilu nie jest znany, wszystkie wprowadzone dane będą podpisane identyfikatorem tymczasowym, który zostanie automatycznie przesłany na Twój adres e-mail. Po zalogowaniu do serwisu i podaniu tymczasowego identyfikatora dane zostanę podpisane Twoim unikalnym i nikomu nieznanym identyfikatorem profilu.

Co dzieje się z dokumentami, które prześlę do serwisu?

Po zakończeniu procesu digitalizacji wszystkie przesłane do nas dokumenty odsyłamy do użytkownika na koszt serwisu e-manus.pl.
Użytkownik może przesyłać dowolną ilość dokumentów medycznych w ciągu okresu abonamentowego. Dokumenty innego typu niż medyczne nie będą poddane digitalizacji a koszt odesłania poniesie użytkownik.