Antygeny

Znaczniki molekularne, występujące na powierzchni każdej komórki, dzięki którym układ odpornościowy zazwyczaj jest w stanie odróżnić komórki wła­sne od obcych oraz zdrowe od zmutowanych.