Gen

Odcinek DNA b?d?cy informacj? o budowie jakiego? bia?ka lub posiadaj?cy zdolno?? do regulacji aktywno?ci innych genów.