Protoonkogeny

Geny, w których mutacja przyspiesza proces no­wotworowy.