Obrzęk moszny

Powiększenie objętości worka mosznowego wynikające z nagromadzenia w nim płynu przesiękowego.

Najlepiej skojarzone objawy