Rozszerzenie ?renic

Zwi?kszenie ?rednicy ?renic (?renica - okr?g?y otwór po?rodku t?czówki). Fizjologicznie wyst?puje w ciemno?ci, przy aktywacji uk?adu sympatycznego (l?k, podniecenie). Mo?e by? objawem zatrucia tlenkiem w?gla, przyj?cia atropiny (ogólnie i miejscowo – do worka spojówkowego), leków przeciwdepresyjnych, przeciwhistaminowych, kokainy i amfetaminy. Jednostronne rozszerzenie (nierówno?? ?renic – anizokoria) jest objawem wg?obienia pnia mózgu, pora?enia III nerwu czaszkowego, ataku jaskry, obecno?ci guza mózgu.

Najlepiej skojarzone objawy