Krótki cykl miesi?czkowy

Cykl menstruacyjny trwaj?cy poni?ej 24 dni.

Najlepiej skojarzone objawy