Nerkopochodna moczówka prosta

(Diabetes insipidus renalis)

Moczówka prosta jest chorob?, która przejawia si? wydalaniem du?ych ilo?ci rozcie?czonego moczu oraz zwi?kszonym pragnieniem. Jest to zwi?zane z utrat? zdolno?ci nerek do zag?szczania moczu. Przyczyn? choroby mo?e by? zmniejszone uwalnianie hormonu antydiuretycznego (wazopresyny, ADH) przez przysadk? mózgow? lub brak ...

Badania diagnostyczne

  • Test nerkowej odpowiedzi na wazopresyn?

Pozostałe informacje

  • Lekarze specjaliści:
    - Nefrolog
  • Wymagany jest natychmiastowy kontakt z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »