Stany zapalne sutka

(Mastitis)

Choroby zapalne sutka mog? wyst?powa? u kobiet w ka?dym wieku (poza okresem dzieci?stwa, w którym gruczo?y te nie s? jeszcze wykszta?cone). W zale?no?ci od przyczyny ró?ni? si? one objawami i czasem wyst?powania. Najpowszechniejsze s? stany zapalne sutka zwi?zane z okresem laktacji. ...

Badania diagnostyczne

 • Badanie palpacyjne piersi
 • Mammografia
 • USG piersi

Pozostałe informacje

 • Choroba najczęściej występuje w wieku: >16 lat
 • Ilość zachorowań ze względu na płeć:
  kobiety100%
  mężczyźni0%
 • Lekarze specjaliści:
  - Ginekolog
 • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »