Angiogeneza

Proces powstawania naczy? krwiono?nych w obr?bie guza, od pewnego momentu konieczny do jego aktywnego rozwoju.