Onkogeneza

Proces powstawania nowotworu. Onkogeny - zmutowane protoonkogeny.