Zapalenie sromu

(Vulvitis)

Ze wzgl?du na s?siedztwo z uj?ciem cewki moczowej oraz odbytem srom jest nara?ony na ci?g?y kontakt z ró?nymi drobnoustrojami. W prawid?owych warunkach zaka?enia tej okolicy nale?? jednak do rzadko?ci. Dzieje si? tak dzi?ki funkcji ochronnej, jak? spe?nia nab?onek sromu. Dopiero ...

Badania diagnostyczne

 • Badanie ginekologiczne
 • Badanie bakteriologiczne (posiew)
 • Badanie serologiczne
 • Cytologia pochwy

Pozostałe informacje

 • Ilość zachorowań ze względu na płeć:
  kobiety100%
  mężczyźni0%
 • Lekarze specjaliści:
  - Ginekolog
 • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »