Alkoholowa choroba w?troby

Możliwe powikłania

Powik?ania zale?? od postaci choroby. W st?uszczeniu w?a?ciwie nie wyst?puj?. Oko?o 30% przypadków ostrego alkoholowego zapalenia w?troby przechodzi od razu w marsko??, kolejnych kilka procent przybiera posta? tak zwanego zapalenia piorunuj?cego. ?miertelno?? w?ród takich chorych si?ga nawet 35%. W przebiegu ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »