Achalazja

(Cardiospasmus)

Achalazja jest chorob? prze?yku o nieca?kowicie poznanej etiologii, charakteryzuj?c? si? upo?ledzeniem kurczliwo?ci jego ?cian oraz brakiem rozkurczu dolnego zwieracza. Po?ykany pokarm nie jest transportowany przez prze?yk, a dodatkowo skurczony zwieracz dolny uniemo?liwia mu przedostawanie si? do ?o??dka. Choroba rozpoczyna si? ...

Badania diagnostyczne

  • Gastroskopia
  • Badanie RTG z kontrastem
  • Manometria

Pozostałe informacje

  • Choroba najczęściej występuje w wieku: 20 - 50 lat
  • Lekarze specjaliści:
    - Gastrolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »