Achalazja

(Cardiospasmus)

Achalazja jest chorobą przełyku o niecałkowicie poznanej etiologii, charakteryzującą się upośledzeniem kurczliwości jego ścian oraz brakiem rozkurczu dolnego zwieracza. Połykany pokarm nie jest transportowany przez przełyk, a dodatkowo skurczony zwieracz dolny uniemożliwia mu przedostawanie się do żołądka. Choroba rozpoczyna się ...

Badania diagnostyczne

  • Gastroskopia
  • Badanie RTG z kontrastem
  • Manometria

Pozostae informacje

  • Choroba najczciej wystpuje w wieku: 20 - 50 lat
  • Lekarze specjalici:
    - Gastrolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalist.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostae informacje dostpne po rejestracji

Aby uzyska dostp do wszystkich treci w serwisie e-manus.pl wystarczy si zarejestrowa. Rejestracja w serwisie jest bezpatna.
Przejd do formularza rejestracji »