Przy?uszczyca

(Parapsoriasis)

Terminem przy?uszczycy okre?la si? dwie ca?kowicie odmienne grupy chorób, które w pewnych okresach swojego przebiegu wywo?uj? na skórze objawy podobne do zmian ?uszczycowych. Pierwsza grupa obejmuje przy?uszczyc? ostr? (zmiany pojawiaj? si? nagle, znikaj? po kilku tygodniach, mog? wielokrotnie nawraca?) oraz ...

Badania diagnostyczne

  • Badanie histopatologiczne

Pozostałe informacje

  • Ilość zachorowań ze względu na płeć:
    kobiety49%
    mężczyźni51%
  • Lekarze specjaliści:
    - Dermatolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »