Liszaj p?aski

(Lichen planus)

Liszaj p?aski nale?y do przewlek?ych, niezaka?nych schorze? dermatologicznych. Wykwitom skórnym cz?sto towarzysz? zmiany w obr?bie b?on ?luzowych oraz paznokci. Choroba dotyczy g?ównie ludzi doros?ych, z tak? sam? cz?sto?ci? wyst?puje u m??czyzn i kobiet. Przyczyny choroby nie s? do ko?ca poznane. ...

Badania diagnostyczne

  • Badanie histopatologiczne

Pozostałe informacje

  • Choroba najczęściej występuje w wieku: 20 - 40 lat
  • Lekarze specjaliści:
    - Dermatolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »