Zespó? Cushinga

(Syndroma Cushing)

Zespó? Cushinga to zespó? objawów klinicznych, które s? konsekwencj? nadmiaru hormonów glikokortykosteroidowych w organizmie. Hormony te produkowane s? przez kor? nadnerczy pod wp?ywem innego, przysadkowego hormonu - ACTH. Istnieje wiele przyczyn hiperkortyzolizmu, z których najcz?stsz? jest d?ugotrwa?e leczenie kortykosteroidami lub ...

Badania diagnostyczne

  • USG jamy brzusznej
  • Tomografia komputerowa
  • MRI g?owy
  • Test hamowania z deksametazonem

Pozostałe informacje

  • Lekarze specjaliści:
    - Endokrynolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »