Choroba Le?niowskiego-Crohna

Możliwe powikłania

Powik?ania choroby Le?niowskiego-Crohna dzielimy na jelitowe i pozajelitowe. Powik?ania jelitowe to najcz??ciej: samoistnie tworz?ce si? przetoki zewn?trzne lub wewn?trzne (po??czenia np. mi?dzy jelitem cienkim i grubym, jelitami i p?cherzem moczowym, jelitami i macic? itp.). Poza tym cz?sto powstaj? ropnie w ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »