DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy)

Bardzo długa cząsteczka znajdująca się niemal w każdej komórce, niosą­ca informacje o budowie i zasadach funkcjono­wania całego organizmu.