Mutacja

Wrodzona lub nabyta zmiana w DNA. Mutageneza - proces powstawania mutacji.