Telomeraza

Enzym odpowiedzialny za utrzymanie sta?ej d?ugo?ci telomerów. Wyst?puj?c w komórkach nowo­tworowych, zapewnia im nie?miertelno??.