Telomeraza

Enzym odpowiedzialny za utrzymanie stałej długości telomerów. Występując w komórkach nowo­tworowych, zapewnia im nieśmiertelność.