Zapalenie tarczycy ostre

(Thyroiditis acuta)

Ostre zapalenie tarczycy jest rzadk? chorob?, która mo?e by? wywo?ana przez czynniki infekcyjne lub nieinfekcyjne. Spo?ród bakterii odpowiedzialnych za zapalenie wymienia si? najcz??ciej paciorkowce oraz gronkowce. Mo?liwe s? tak?e zaka?enia grzybicze i paso?ytnicze. Do rozsiewu dochodzi cz?sto z ognisk zlokalizowanych ...

Badania diagnostyczne

  • USG
  • Biopsja cienkoig?owa

Pozostałe informacje

  • Lekarze specjaliści:
    - Endokrynolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »