Rogowacenie s?oneczne

Możliwe powikłania

Jak ju? wcze?niej wspomniano rogowacenie s?oneczne jest stanem przedrakowym. Wed?ug ró?nych bada? w od 1 do 20% (w przypadku rogu skórnego nawet cz??ciej) przypadkach na bazie tych zmian rozwija si? z?o?liwy rak kolczystokomórkowy skóry. Poza rogowaceniem s?onecznym i rogiem skórnym ...

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »