Wyniszczenie

Skrajne wychudzenie z towarzysz?cymi objawami niedo?ywienia - wypadaniem w?osów, uszkodzeniem z?bów, paznokci itp. Najcz?stszymi przyczynami s? g?odzenie, jad?owstr?t psychiczny, choroby nowotworowe.

Najlepiej skojarzone objawy